Y-kullen

 

29/1-18 föddes 3 hanar & 1 tik

efter:

gåsen aragon_2016b

Mor: Bombax Harmonica "Goza"

Far: INT UCH NORD UCH NO V-16 SE V-16 KBHJV-15 NORDJV-15

Borderby´s Nitty Gritty "Aragon"

Hane: Yättekäcka Yatzy

Hane: Yättevilda Yoniz

Hane: Yättegoa Yuzze

Tik: Yazziga Yozzan "Yozzan" kvar i kenneln och bor hos Monica

Gåsungarna

Yatzy  Yatzy1

Rebus Yättekäcka Yatzy

Yoniz  Yoniz1

Rebus Yättevilda Yoniz

Yuzze 1 1  Yuzze

Rebus Yättegoa Yuzze

Yozzan1  Yozzan

Rebus Yazziga Yozzan

ykull

yyy yyyy

yyyyy

y  yy